VZW De Kastert

  
MVerenigingen zonder winstgevend doel Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

N. 6431 oprichting SbJ 05/12/1981