Search
News
Contact

VZW De Kastert
Kastertstraat 51
3600 Genk

Zaalverhuur: gsm: 0475 84 58 59 

‘t Zaalke: 089 35 00 28 (vanaf 19u00)

Facturatie: boekhouding@dekastert.be

 

 

Admin Only

VZW De Kastert

  
MVerenigingen zonder winstgevend doel — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

N. 6431 oprichting SbJ 05/12/1981